Európska komisia dnes predložila usmernenia pre členské štáty, týkajúce sa opatrení zavádzaných na štátnych hraniciach v kontexte šíriaceho sa ochorenia COVID-19. Na jednej strane je potreba ochrániť ľudí pred šírením vírusu, na druhej stane je potrebné zaistiť pohyb dôležitých tovarov a služieb (zdravotnícke materiály, tovary podliehajúce skaze, záchranné služby) na európskom vnútornom trhu.

Dnešné  usmernenia boli prezentované ministrom zdravotníctva  a vnútra všetkých členských štátov EÚ, ktorí dnes o 11.00 absolvovali spoločný videohovor. Tieto videohovory sa budú uskutočňovať pravidelne, aby sa zabezpečila čo najúčinnejšia koordinácia opatrení prijatých v reakcii na šírenie sa koronavírusu spôsobujúceho ochorenia COVID19. 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová práve navrhla zavedenie dočasného obmedzenia cestovania, ktoré nie je nevyhnutné na obdobie 30 dní, s možnosťou predĺženia v prípade potreby.