Európska komisia uverejnila tri správy o pokroku v oblasti migračnej politiky, a to Desiatu správu o premiestňovaní a presídľovaní, Piatu správa o pokroku pri plnení vyhlásenia EÚ a Turecka a Druhú správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Spravila tak pred budúco týždňovým zasadnutím Európskej rady.

V správach EK opätovne vyzýva členské štáty, aby zrýchlili premiestňovanie migrantov, a znížili tak tlak na Taliansko a Grécko. Záväzky si doteraz v plnej miere splnilo len niekoľko z nich, čo ukazuje práve Desiata správa o premiestňovaní a presídľovaní.

Tá zároveň konštatuje, že celkový počet premiestnených osôb sa  v rámci EÚ zvýšil.

Najviac osôb realokovali Francúzsko (2758 osôb), Holandsko (1486), Portugalsko (1085) a Fínsko (1064). Z pohľadu plnenia svojho záväzku bola pritom najúspešnejšia Malta, ktorá si záväzok splnila už na 73 percent, nasledovali Írsko (53 percent), Fínsko (51 percent) a Lotyšsko (47 percent). Slovensko doposiaľ realokovalo 16 osôb z Grécka.

Od júla 2015 bolo tiež podľa správy doposiaľ v rámci systému presídľovania EÚ presídlených 14 422 osôb, čo znamená, že členské štáty už naplnili svoj záväzok z júla 2015 na takmer 65 percent. Najviac osôb sa podarilo presídliť Nórsku (2924), hoci nie je členským štátom EÚ, nasledovali Veľká Británia (2200), Rakúsko (1643) aNemecko (1403). Slovensku sa doposiaľ nepodarilo presídliť ani jednu z prisľúbených 100 osôb.