Komisia zverejnila správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ za rok 2016: Členské štáty napredujú k Jednotnéu digitálnemu trhu nerovnomerným tempomEurópska komisia dnes zverejnila Správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, ktorou nadväzuje na výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) z februára tohto roku.Komisia v najnovšej správe monitorovala zavádzanie národných digitálnych reform a zároveň v nich uviedla návrhy na dosiahnutie lepších výsledkov v oblastiach týkajúcich sa širokopásmového pokrytia, elektronických verejných služieb, digitálnych zručností, či elektronického obchodu.