Tento týžden agentúra EACEA zverejnila posledné výsledky marcovej uzávierky 2016. Výsledky pre všetky opatrenia nájdete aj na našom webe. V skratke iba zhrnieme, že na Slovensko v rámci programu poputuje 742 500€, z čoho projekt mimovládnej organizácie PDCS (opatrenie 2.3) a projekt Ústavu pamäti národa (opatrenie 1.1) sa ocitli na tzv. Reserve list-e/Zozname náhradníkov. To znamená, že sa čaká, či komisia uvoľní extra financie na ich podporu. Zároveň dodávame, že historicky sa v rámci programu ešte nestalo, že by sa toto neudialo.