Európska komisia začala formálne konanie s cieľom posúdiť, či X mohol porušiť akt o digitálnych službách v oblastiach súvisiacich s riadením rizika, moderovaním obsahu, temnými vzorcami, transparentnosťou reklamy a prístupom výskumných pracovníkov k údajom. Na základe doteraz vykonaného predbežného vyšetrovania, a to aj na základe analýzy správy o hodnotení rizika, ktorú X predložil v septembri, správy X o transparentnosti uverejnenej 3. novembra a odpovedí X na formálne vyžiadanie správ a informácií, ktoré sa okrem iného týkalo šírenia nezákonného obsahu na internete v súvislosti s teroristickými útokmi Hamasu na Izrael, sa Komisia rozhodla začať formálne konanie o nesplnení povinnosti proti X podľa aktu o digitálnych službách.