<div align="justify" style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Systém
mliečnych kvót EÚ končí <b>31. marca
2015</b>. Prvýkrát bol zavedený v roku 1984 v&nbsp;čase, keď výroba EÚ vysoko
prevyšovala dopyt. Išlo vtedy o jeden z krokov prijatých na
prekonanie týchto štrukturálnych prebytkov. Komisár
EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan vo svojom prejave pred
ukončením systému kvót uviedol: <i>„Ukončenie systému mliečnych kvót je pre Úniu
výzvou a&nbsp;zároveň príležitosťou. Výzvou preto, že celá generácia poľnohospodárov
v sektore mlieka si bude musieť zvyknúť na úplne nové podmienky, ktoré so sebou
určite prinesú kolísanie cien. Je však aj príležitosťou pre rast a zamestnanosť.
Ak sa sektor mlieka viac zameria na výrobky s pridanou hodnotou, ako aj na
zložky „funkčných“ potravín, môže sa stať hybnou silou pre ekonomiku EÚ.
Zraniteľnejšie oblasti, kde by sa ukončenie systému kvót mohlo považovať za
hrozbu, môžu ťažiť zo širokej palety opatrení na rozvoj vidieka podľa zásady
subsidiarity.“<font face="Arial CE"></font></i></font><font face="Arial CE"></font></font></div>