V dňoch 21. – 22. októbra bude prebiehať v Bruseli konferencia EuroPCom zameraná na komunikáciu politikov s občanmi, jejzlepšenie a adresnosť. Konferencie sa zúčastňuje aj skupina slovenských centier siete Europe Direct spolu s ostatnými členmi tejto 500 člennej siete.