Dňa 08.03.2016 sa v popoludňajších hodinách uskutoční tretia výročná konferencia Platformy žien Slovenska pod názvom Spájame Vašu budúcnosť.
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s Platformou pravidelne spolupracuje a bude partnerom aj tejto tretej výročnej konferencie. Počas panelových diskusií
sa zúčastnení budú venovať otázkam ekonomického potenciálu žien ako aj ich postaveniu v spoločnosti z hľadiska rodovej rovnosti.

Tento rok budú na konferencii prezentované aj výsledky projektu Hlasy žien, ktorý sa zameral na hodnotenie volebných programov politických strán a hnutí z pohľadu sociálno-ekonomického postavenia žien na Slovensku.