Komisia v Bruseli organizuje prvú európsku panelovú diskusiu občanov. Občania sa v nej môžu vyjadriť k tomu, ako zintenzívniť opatrenia na zníženie plytvania potravinami v EÚ.Ide o prvú z panelových diskusií občanov novej generácie, ktoré boli spustené v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy. Znižovanie objemu odpadu, a najmä potravinového odpadu, je predmetom legislatívneho návrhu, ktorý je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2023 v súlade s návrhmi Konferencie o budúcnosti Európy a stratégie Z farmy na stôl. Účelom panelovej diskusie je umožniť občanom kolektívne sa zaoberať touto otázkou. Občania v nej predložia odporúčania, ktoré budú podkladom pre prácu Komisie v oblasti plytvania potravinami vrátane uvedeného legislatívneho návrhu a širšieho úsilia o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti znižovania plytvania potravinami. Panel pozostáva z náhodne vybraných občanov. Reprezentujú rozmanitosť EÚ z geografického hľadiska (národný a mestský/vidiecky pôvod), z hľadiska pohlavia, veku, sociálno-ekonomického pôvodu a úrovne vzdelania. Tretinu účastníkov tvoria mladí ľudia vo veku do 26 rokov.