V polovoci februára sa vo Zvolene uskutoční dvojdňové pracovné stretnutie kancelária IKEP v SR so sieťou 12 centier Europe Direct na Slovensku. Cieľom stretnutia bude harmonizácia pracovných programov centier s kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.