Už v tomto týždni v piatok 26. augusta si do popuku „zagágajte“! V dňoch 26.-28. augusta 2022 sa bude konať európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy / Kremnica gags <www.facebook.com/FestivalKremnickeGagy/?__cft__[0]=AZVEbYGTNCbNdjSi5dmlOkcR9OVdQ6eR97JetUBxtPZ7xO26csGMpOco0YfXTefCucUTLdR0ZnIhpWLd0YNwfwY_JrJOqr_5qmqXZHNHiMKDkQ0MLM24Q1pTt7ozHk3uSE0dM1FR0g9wl-1EMoZqnUf3UkEQmwTFC7LUFV4S6KyEdQ&__tn__=kK-R>! Na festivale sa isto veľa nasmejete, ale aj dosýta kultúrne vyžijete. Tešíme sa, že sa môžeme opäť aktívne zúčastniť ďalšieho ročníka tohto skvelého festivalu aj my. Všetkých srdečne pozývame napr. aj na novú talkshow Ha & Ha – Havran – Hajdu s ich európskym hosťom Vladimírom Šuch <www.facebook.com/vladosuchask?__cft__[0]=AZVEbYGTNCbNdjSi5dmlOkcR9OVdQ6eR97JetUBxtPZ7xO26csGMpOco0YfXTefCucUTLdR0ZnIhpWLd0YNwfwY_JrJOqr_5qmqXZHNHiMKDkQ0MLM24Q1pTt7ozHk3uSE0dM1FR0g9wl-1EMoZqnUf3UkEQmwTFC7LUFV4S6KyEdQ&__tn__=-]K-R>om <>v piatok 26. augusta o 18h30, Nádvorie Čierna Veža. S kým sa vidíme na Gagoch v Kremnici? Viac informácií o festivalovom program nájdete na webe www.gagy.eu <www.gagy.eu/?fbclid=IwAR1p0L8M5pBBm8OYCQBybhYWAiGpqx7rGq58ofzV_qky-dABD95HSXcRqZo> alebo na #EuropeForCulture <www.facebook.com/hashtag/europeforculture?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEbYGTNCbNdjSi5dmlOkcR9OVdQ6eR97JetUBxtPZ7xO26csGMpOco0YfXTefCucUTLdR0ZnIhpWLd0YNwfwY_JrJOqr_5qmqXZHNHiMKDkQ0MLM24Q1pTt7ozHk3uSE0dM1FR0g9wl-1EMoZqnUf3UkEQmwTFC7LUFV4S6KyEdQ&__tn__=*NK-R>.