Komisia navrhuje reformu rámca krízového riadenia bánk a ochrany vkladov. Európska komisia prijala návrh na úpravu a ďalšie posilnenie existujúceho rámca EÚ pre krízové riadenie bánk a poistenie vkladov s tým, že zvýšenú pozornosť venuje stredne veľkým a menším bankám. Návrh umožní orgánom zaistiť, aby banka akejkoľvek veľkosti a obchodného modelu, ktorá sa ocitne v problémoch, mohla riadne odísť z trhu s využitím širokej škály nástrojov. Cieľom návrhu je zachovanie finančnej stability a ochrany peňazí daňových poplatníkov, ochrana reálnej ekonomiky pred zlyhaním bánk a lepšia ochrana vkladateľov.