Žiaden z nedávnych teroristických útokov nespáchali utečenci, či žiadatelia o azyl. Útoky v Bruseli, Paríži (Charlie hebdo), Kodani, Saint-Quentin-Fallavier alebo vo vlaku Thalys spáchali občania EÚ alebo ľudia, ktorí tu majú legálny pobyt.

Bezpečnostné riziká však nepodceňujeme – máme k dispozícii viacero nástrojov na posilnenie procesu overovania žiadateľov azyl, výmenu informácií na trojuholníku spravodajské služby – orgány činné v trestnom konaní – pohraničná stráž a posilnená úloha agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl.