Vďaka Junckerovmu plánu EIB a jej dcérska spoločnosť na financovanie malých podnikov Európsky investičný fond (EIF) schválili financovanie takmer pre 1 200 operácií a sú pripravené poskytnúť rizikové financovanie viac než miliónu startupov a MSP v najrôznejších sektoroch hospodárstva a vo všetkých 28 krajinách EÚ.

Aký prínos má Junckerov plán pre občanov a podniky?

Okrem financovania inovačných projektov a nových technológií podporil Junckerov plán aj iné ciele EÚ, napríklad v oblasti klímy, sociálnej a dopravnej politiky.

  • viac než 10 miliónov domácností má prístup k energii z obnoviteľných zdrojov,
  • 20 miliónov Európanov využíva lepšie služby zdravotnej starostlivosti,
  • 182 miliónov cestujúcich ročne využíva lepšiu železničnú a mestskú infraštruktúru.

Od septembra 2019 bolo okrem toho na Európskom portáli investičných projektov, čo je online miesto stretávania pre predkladateľov projektov a investorov, uverejnených viac než 890 projektov. Pochádzajú zo všetkých hlavných odvetví hospodárstva EÚ a celková navrhovaná výška investícií dosahuje 65 miliárd eur. Viac než 60 projektov uverejnených na portáli dostalo finančné prostriedky. Portál zároveň ponúka aj ďalšie služby – organizuje napríklad podujatia, ktorých cieľom je sprostredkúvanie obchodných partnerstiev.