Európska environmentálna agentúra (EEA) sa v roku 2021 zamerala na kvalitu vôd v 29 lokalitách určených na kúpanie. Šestnásť z nich si vyslúžilo výborné hodnotenie, zatiaľ čo vodu v desiatich lokalitách označili za dobrú a v dvoch za dostatočnú. Vyplýva to z výsledkov výročnej správy o vode na kúpanie, v ktorej EEA monitorovala 21 859 lokalít na kúpanie po celej Európe i na Slovensku. Zelená voda, ako jediná lokalita na Slovensku, nie je vyhovujúca na kúpanie a tri lokality hodnotené neboli vôbec. Viac ako 40 rokov úsilia EÚ o zlepšenie kvality vody na kúpanie v celej Európe prospieva nášmu zdraviu aj životnému prostrediu. Navyše, kvalita vody na kúpanie v EÚ ostáva vysoká. Z aktuálnych výsledkov výročnej správy vyplýva, že 84,8 % miest určených na kúpanie v EÚ má vynikajúcu kvalitu vody. Od prijatia smernice o kvalite vody na kúpanie (Smernica 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie počet lokalít s vynikajúcou kvalitou vody neustále rastie.