Pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa žien dnes Eurostat uverejnil štatistiku, z ktorej vyplýva, že riadiacu pozíciu zastáva vo  firmách s 10 a viac zamestnancami so sídlom v Európskej únii približne 7,3 milióna osôb – z toho ženy tvoria len 35 percent, hoci ich zastúpenie na pracovnom trhu v rámci EÚ je podobné ako v prípade mužov.
Z najnovších údajov, ktoré sú z roku 2014, zároveň vyplýva, že ženy na riadiacich pozíciách v EÚ zarábajú v priemere o 23,4 percenta menej ako muži.  Tieto rozdiely boli najnižšie v Rumunsku (5 percent), nasledovali Slovinsko (12,4 percenta), Belgicko (13,6 percenta) a Bulharsko (15 percent). Naopak, ženy na riadiacich pozíciách zarábali až o takmer tretinu menej ako ich mužskí kolegovia v Maďarsku (33,7 percenta), Taliansku (33,5 percenta) a v Českej republike (29,7 percenta).