Komisia zriadila dňom 20.09.2017 hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní naplno využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, kde žije 150 miliónov občanov. Bude fungovať od januára 2018.
Výhody:
  • lepší prístup k pracovným miestam pre asi 2 milióny pracovníkov a študentov, ktorí denne alebo týždenne cestujú za hranice
  • lepší prístup k službám ako  zdravotná starostlivosť a verejná doprava
  • ľahšie cezhraničné podnikanie
Toto kontaktné miesto je súčasťou oznámenia s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ, ktoré prináša nové opatrenia a zoznam už existujúcich iniciatív s cieľom pomôcť pohraničným regiónom rýchlejšie rásť a približovať sa navzájom. Komisia vyberie 20 projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia na riešenie cezhraničných prekážok. Výzva na predkladanie projektov bude vyhlásená do konca roka 2017.