Kohézneho fondu sa investuje viac ako 173 miliónov eur na vybudovanie úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce a úseku diaľnice R2 – R4 medzi Košickými Oľšanmi a Hrašovíkom. Vďaka tomuto projektu financovanému z prostriedkov EÚ sa zlepší cestná sieť neďaleko Košíc. 240 000 obyvateľov Košíc sa tak bude môcť presúvať rýchlejšie a cítiť sa na cestách bezpečnejšie. Týmto projektom financovaným z prostriedkov EÚ sa zaistí aj lepšia prepojenosť medzi Slovenskom a jeho susedmi v rámci tejto časti tzv. transeurópskej dopravnej siete. Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Z tohto projektu budú mať v prvom rade prospech najmä obyvatelia Košického kraja, ktorí sa budú tešiť bezpečnejším a rýchlejším cestám. V konečnom dôsledku to však bude predstavovať prínos pre všetkých Európanov a celé európske hospodárstvo, keďže región bude lepšie prepojený, čo pozitívne ovplyvní rast, obchod i cestovný ruch.“ Práce zahŕňajú štyri mimoúrovňové križovatky, jeden kruhový objazd, 23 mostov a rôzne protihlukové zábrany. Projekt by sa mal dokončiť v decembri 2019. EÚ v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020 investuje do dopravných a energetických sietí na Slovensku takmer 3,5 miliardy eur.