Lídri 20 najvyspelejších krajín sveta, medzi ktoré okrem USA, Číny a viacerých krajín EÚ patrí aj Brazília či Indonézia, sa zaviazali k podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
Na vôbec prvom stretnutí ministrov energetiky G20 prijali „Opens external link in new windowsúbor nástrojov“ pre dlhodobé, integrované a udržateľné zavedenie OZE, ktoré pripravila Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu – IRENA v spolupráci s Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA).
Až 75 percent celkového potenciálu na využitie OZE je podľa údajov IRENy práve v krajinách G20. Toto rozhodnutie bude mať preto podľa riaditeľa organizácie Adnana Amina „významný vplyv“ aj na výmenu skúseností a cenu technológií, ktoré si tak budú môcť dovoliť aj rozvíjajúce sa a chudobné ekonomiky.
Amina však zdôraznil, že neexistuje riešenie pre OZE, ktoré by „sadlo“ každému a preto krajiny musia zladiť zelenú politiku s domácim kontextom a národnými prioritami udržateľného rozvoja.