Komisia navrhuje liekovú reformu, ktorá zabezpečí dostupnejšie a inovatívnejšie lieky. Komisia navrhla revíziu právnych predpisov EÚ v oblasti liekov. Ide o najväčšiu reformu za viac než 20 rokov, vďaka ktorej majú byť predpisy pružnejšie, flexibilnejšie a prispôsobené potrebám občanov a podnikov v celej EÚ. Revíziou sa docieli, aby lieky boli dostupnejšie, prístupnejšie a cenovo prijateľnejšie. Podporia sa ňou inovácie, zvýši sa konkurencieschopnosť a atraktívnosť farmaceutického priemyslu EÚ a zároveň sa budú presadzovať prísnejšie environmentálne normy. Okrem tejto reformy Komisia navrhuje odporúčanie Rady na zintenzívnenie boja proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR). Balík zahŕňa návrh novej smernice a nového nariadenia, ktorými sa revidujú a nahrádzajú existujúce právne predpisy v oblasti liekov vrátane právnych predpisov o liekoch pre deti a liekov na zriedkavé choroby.