Európska komisia pred samitom Európskej rady (článok 50), zhodnotila intenzívne prípravy Európskej únie na brexit bez dohody a vydala praktické usmernenia pre členské štáty v piatich oblastiach. Týmito oblasťami sú: práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie, ochrana údajov, lieky a zdravotnícke pomôcky, policajná a justičná spolupráca v trestných veciach a rybárstvo. Cieľom usmernení je zaistiť hladké praktické vykonávanie úniových a vnútroštátnych krízových opatrení v prípade, že by Spojené kráľovstvo opustilo EÚ bez dohody 12. apríla alebo neskôr, ­a zachovať si koordinovaný prístup v každej fáze takéhoto scenára bez dohody. Vystúpenie bez dohody bude mať rušivý vplyv a nie je žiaduce, ale EÚ je naň dôkladne pripravená.
Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct, alebo bezplatné telefónne číslo 00 800 678 91011, ktoré môžu volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.