Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila zmenu mapy Slovenskej republiky na poskytovanie regionálnej pomoci do 31. decembra 2027 v rámci usmernení o regionálnej pomoci. Komisia 16. septembra 2021 schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027 a jej zmenu zo 17. februára 2023 s cieľom zvýšiť intenzitu pomoci pre územia určené na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu. Komisia 30. mája 2023 prijala oznámenie o možnompreskúmaní máp regionálnej pomoci v polovici trvania, pričom zohľadnila aktualizované štatistiky. V tejto súvislosti zmena mapy regionálnej pomoci Slovenska, ktorá bola schválená, umožňuje vyššiu maximálnu výšku pomoci na investície v regióne Západné Slovensko vzhľadom na pokles jeho hrubého domáceho produktu na obyvateľa. Maximálna výška pomoci sa zvýši zo 40 % na 50 % oprávnených investičných nákladov v obmedzenej časti regiónu a z 30 % na 40 % oprávnených investičných nákladov vo zvyšku regiónu. Zmenená mapa bude v platnosti od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027.