<div align="justify" style="margin-bottom: 5pt;"><font face="Arial CE"><font face="Times New Roman" size="3">V dňoch 25.-26. marca 2015
navštívia Slovensko&nbsp;Maroš Šefčovič,</font><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;podpredseda
Európskej komisie zodpovedný za&nbsp;Energetickú úniu</font><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;a&nbsp;Violeta Bulc</font><font face="Times New Roman" size="3">, komisárka pre
dopravu. Na pozvanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Jána Počiatka sa obaja predstavitelia Európskej komisie zúčastnia stretnutia na
úrovni ministrov dopravy krajín V4 v oblasti dopravného
prepojenia štátov V4 v rámci európskej dopravnej siete TEN-T. Stretnutie
sa symbolicky uskutoční cestou vo vlaku na trase Bratislava –
Žilina.</font></font></div>