Eurospravodaj – Marec 2008 – PDF NA STIAHNUTIE

Prvé stretnutie centier siete EDIC v Bruseli

V dňoch 08. – 09. marca 2018 sa na pozvanie Európskej komisie uskutočnilo prvé stretnutie novej siete informačných centier Europe Direct (EDIC), ktoré budú pôsobiť v členských štátoch Európskej únie v období rokov 2018 – 2020. Hlavnými bodmi programu tohto pracovného stretnutia bola prezentácia komunikačných priorít Európskej komisie a Európskeho parlamentu s dôrazom na nadchádzajúce voľby do
EP v roku 2019. Podujatie bolo vhodne doplnené o školenie novej siete v oblastiach komunikácie s občanmi, komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, manažmentu publikácii vydávaných EÚ a získavania skúseností pre nové informačné centrá v sieti EDIC od už existujúcich. Do programu bolo zahrnuté aj zaujímavé stretnutie novej siete centier s hovorcom Európskej komisie, pánom Alexandrom Wintersteinom……..