Maroš Šefčovič sa stáva jedným z troch výkonných podpredsedov Európskej komisie so zodpovednosťou za zelenú dohodu, kľúčovú politiku EÚ zameranú na ekologickú transformáciu. O uvedení Maroša Šefčoviča do novej pozície, spojenej s dodatočným portfóliom a kompetenciami, dnes rozhodla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová. Zároveň mu dočasne pridelila aj portfólio komisára pre klimatické politiky. Stalo sa tak po tom, ako Holanďan Frans Timmermans rezignoval z dôvodu svojho návratu do domácej politiky. Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že: „Maroš Šefčovič je jedným z najskúsenejších členov mojej Komisie, ktorý úspešne zvládol tie najnáročnejšie výzvy. Jeho úlohou teraz bude uvádzanie zelenej dohody do praxe, a to s osobitným zameraním sa na posilnenie priemyselných inovácií, dokončenie energetickej transformácie a zabezpečenie prístupu ku kritickým nerastným surovinám.“ To všetko si podľa šéfky Komisie vyžaduje intenzívnejšiu komunikáciu tak s priemyslom, ako aj s ďalšími aktérmi a občanmi, a v neposlednom rade aj silnejšie diplomatické úsilie v súlade s ekonomickými a geopolitickými záujmami EÚ. Európska zelená dohoda (European Green Deal) je vlajkovou loďou súčasnej Európskej komisie a nosným pilierom stratégie EÚ k hospodárskemu rastu. Maroš Šefčovič ocenil hodnotnú prácu kolegu Fransa Timmermansa a v reakcii uviedol: „Cením si dôveru predsedníčky Komisie a prijímam túto dôležitú úlohu s rešpektom. Rovnako ako pri všetkých doterajších výzvach vložím maximum úsilia do hľadania takých riešení, ktoré budú čo najlepšie pre Európsku úniu – ekonomicky aj geopoliticky – a pre ľudí naprieč všetkými členskými štátmi. Aj toto leto sme videli, aké následky majú klimatické zmeny. Nasmerovanie našich ekonomík na zelenú budúcnosť je bezprecedentná výzva, ktorá uspeje, len v úzkej spolupráci so všetkými aktérmi vrátane priemyslu, a len ak budeme vytvárať pracovné miesta tu, v Európe.“ V súčasnej Európskej komisii zastáva Maroš Šefčovič pozíciu podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Zároveň vedie Európsku energetickú platformu pre spoločný nákup plynu s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť krajín EÚ. Vedie aj Európsku batériovú alianciu, ktorú inicioval v roku 2017 v snahe pripraviť európsky priemysel, osobitne automobilový, na éru elektromobility. Ďalej má Maroš Šefčovič v portfóliu vzťahy so Spojeným kráľovstvom, kde viedol rokovania zavŕšené dohodou z Windsoru, ako aj vzťahy so Švajčiarskom, Islandom, Lichtenštajnskom, a Nórskom, a v neposlednom rade vzťahy s Andorrou, Monakom a San Marínom, s ktorými EÚ momentálne rokuje o asociačných dohodách.