Dnes je Medzinárodný deň mládeže, pri tejto príležitosti zverejnil Eurostat údaje týkajúce sa vzdelávania a zamestnanosti mladej generácie.

V Európskej únii žije takmer 90 miliónov ľudí vo veku 15-29 rokov, čo je 17% z jej celkovej populácie. Čo sa týka ich zamestnanosti a vzdelávania, je situácia v členských štátoch značne odlišná.

Podľa údajov Eurostatu sa s vekom výrazne zvyšuje podiel mladých ľudí, ktorí nie sú v zamestnaní a ani sa nevzdelávajú alebo odborne nepripravujú (NEET – Not in education, employment or training). Miera NEET, ktorá predstavovala 6,3% v roku 2015 vo vekovej skupine 15-19 rokov, sa takmer strojnásobila na 17,3% vo vekovej skupine 20-24 rokov a vo veku 25-29 rokov predstavovala takmer jedného mladého človeka z piatich (19,7%).