Dnes je Medzinárodný deň Rómov. Pri tejto príležitosti vydali prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a komisárky Marianne Thyssen, Vera Jourova a Corina Creţu spoločné vyhlásenie. Píše sa v ňom: „ Rovnosť pred zákonom a nediskriminácia sú základnými hodnotami Európskej únie. Napriek tomu je neznášanlivosť voči Rómom stále veľmi častá po celom svete a v Európe. Vylúčenie, nerovnosť a diskriminácia, ktorej Rómovia naďalej čelia, je v silnom rozpore so základnými hodnotami Únie.Rómovia nemajú rovnaký prístup k pracovným miestam, vzdelaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti. Násilné vysťahovania Rómov sú aj naďalej dôvodom na obavy. Okrem toho skutočnosť, že rómske deti často nedostávajú rovnakú kvalitu vzdelávania ako ostatné deti, len udržiava začarovaný kruh chudoby. To je dôvod, prečo sme presvedčení, že existuje naliehavá potreba, najmä pre rómske deti, získať lepší prístup k vzdelaniu.”
V Európskej únii žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Je to najväčšia etnická menšina v Európe.