V nedeľu, 25. novembra 2018, bol Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Pri tejto príležitosti uvádzame vyhlásenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky.

 „Násilie páchané na ženách je vážnym porušením ľudských práv a napriek tomu je na celom svete stále veľmi rozšírené. Vnímanie toho, že obťažovanie alebo násilie voči ženám je normálne a prijateľné, je nesprávne a musí sa zmeniť. Všetci sme zodpovední za to, aby sme povedali nie, otvorene odmietli násilné činy alebo obťažovanie a obete podporili.

K násiliu páchanému na ženách dochádza všade: doma, v práci, v školách a na univerzitách, na uliciach vo verejnej doprave a na internete. Jeho obeťou sa môže stať každá žena, čo ohrozuje všeobecnú pohodu žien a bránia im v plnej účasti na živote spoločnosti. Približne polovica žien v Európskej únii zažila verbálne, fyzické alebo online sexuálne obťažovanie. Podľa Eurostatu predstavujú ženy 80 % obetí obchodovania s ľuďmi v EÚ. ” uvádza sa vo vyhlásení.

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších a najničivejších prípadov celosvetového porušovania ľudských práv. Odhaduje sa, že takúto formu násilia v určitej fáze svojho života zažila až jedna tretina žien vo svete.

Európska komisia vedie kampaň NON. NO. NEIN – Povedz NIE! V rámci iniciatívy Stop násiliu na ženách bolo v rokoch 2016 až 2018 poskytnutých 15 miliónov EUR pre členské štáty, miestne samosprávy, príslušných odborníkov a organizácie občianskej spoločnosti z celej Európy, aby zintenzívnili svoje činnosti a kampane zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách.