Vyhlásenie komisárky Thyssenovej pri príležitosti Medzinárodného sviatku pracujúcich:
Zajtra opäť oslávime Medzinárodný sviatok pracujúcich, známy aj ako Sviatok práce. Tento rok je obzvlášť vhodné obzrieť sa späť, ale zároveň sa dívať aj do budúcnosti. Za posledných dvanásť mesiacov EÚ na základe návrhov Európskej komisie dosiahla veľký pokrok v zlepšovaní práv pracujúcich. Vďaka novým pravidlám týkajúcim sa transparentných a predvídateľných pracovných podmienok sme zvýšili ochranu najzraniteľnejších pracovníkov v novom svete práce, najmä pokiaľ ide o osoby s atypickými pracovnými zmluvami.“