Včera bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú, tak aby sme prešli na fungujúce obehové hospodárstvo.

Navrhované opatrenia na jednej strane prispejú k ochrane životného prostredia pred plastovým znečistením a na strane druhej podporia rast a inovácie a prinesú nové investičné príležitosti a pracovné miesta.

Vďaka tejto stratégii chce EÚ dosiahnuť, aby všetky plastové obaly na jej trhu boli do roku 2030 recyklovateľné, znížila sa spotreba jednorazových plastov a obmedzilo sa zámerné používanie mikroplastov.