Tento rok je už po piaty raz október vyhlásený za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Počas tohto mesiaca sa bude po celej EÚ konať viac ako 300 podujatí s cieľom podporiť bezpečnosť. Tento rok sa zameriava najmä na kybernetickú bezpečnosť na pracovisku, správu vecí verejných, ochranu súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť v domácnostiach a kyberneticko-bezpečnostné zručnosti.

Výkonný riaditeľ agentúry ENISA prof. Udo Helmbrecht povedal: „Agentúra ENISA v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi organizuje Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti už piaty rok. Na tomto ročníku sa zišli odborníci z celej Európskej únie s cieľom podporiť zvýšenie informovanosti bežných používateľov o výzvach v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podujatie je dobrou príležitosťou na to, aby sme všetkým pripomenuli význam kybernetickej hygieny a spoločnej zodpovednosti za kybernetickú bezpečnosť podľa nášho hesla: Zastav sa, pouvažuj, pripoj sa.“