Komisia navrhuje zvýšiť financovanie v oblasti migrácie o 51 % na 10,4 miliardy eur v rámci obnoveného Fondu pre azyl a migráciu (AMF).

Hlavnými aspektmi nového fondu sú:

  1. správne nastavený súbor priorít : odolnejší a efektívnejší európsky azylový systém, väčšia podpora legálnej migrácie a integrácie, rýchlejšie a početnejšie návraty a zintenzívnenie spolupráce v oblasti readmisie s krajinami mimo EÚ,
  2. podpora pre členské štáty – z fondu sa vyčlení 6,3 miliardy EUR vo forme dlhodobého financovania na podporu členských štátov pri riadení migrácie a zohľadnia sa pritom ich potreby,
  3. lepšia pripravenosť – cielená podpora členských štátov (v oblasti presídľovania, reakcie na naliehavé potreby a núdzové financovanie) – vyhradí sa 4,2 miliardy eur,
  4. lepšia koordinácia jednotlivých nástrojov financovania z prostriedkov EÚ,
  5. posilnenie agentúr EÚ – takmer 900 miliónov eur, ktoré nepôjdu z tohto fondu, bude vyčlenených na ďalšie posilnenie novej Agentúry Európskej únie pre azyl.