Najnovšia štúdia univerzity v nemeckom Osnabrücku poukazuje na to, ako migrácia prospieva krajinám pôvodu aj cieľovej destinácii.
Jedným z hlavných cieľov rozvojových programov spolkového Ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je „boj s príčinami úteku“ (Fluchtursachen bekämpfen). Podľa nemeckých odborníkov na migráciu to nemusí byť správny prístup.
„Vlády si musia uvedomiť, že tok utečencov nie je iba dočasný problém,“ hovorí Danuta Sacherová z mimovládnej organizácie Terre des Hommes. „Rozvojová pomoc musí urobiť z migrácie úspešný fenomén, nie jej brániť, ako to robila doteraz.“
Výskum Inštitútu pre výskum migrácie a medzikultúrnych štúdií (IMIS) v Osnabrücku naznačuje, že oblasti s vyššou imigráciou sú zároveň centrami inovácií a vyššej produktivity. Krajiny pôvodu vďaka presunom za prácou tiež významne získajú. Z vyspelých štátov k nim mieria remitencie a znalosti.