<p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">Dnes 6.<font color="#1f497d"> </font>5.<font color="#1f497d"> </font>2015 začína v&nbsp;bratislavskom kine
Mladosť minifestival európskeho filmu 7×7. Z hlavného mesta sa presunie do
ďalších miest: do Nitry, Banskej Bystrice, Žiliny, Popradu, Prešova
a&nbsp;Košíc. Tento ročník sa zameriava na otázky inklúzie a
opätovného začleňovania sa do spoločnosti. Diváci budú mať možnosť
vidieť týchto 7 európskych filmov:
<i>Cesta ven, Ida, </i><i>Storočný starček, ktorý
vyliezol z&nbsp;okna a&nbsp;zmizol, Biely Boh,&nbsp; Špina, Mikulášove šibalstvá na prázdninách
a Čo sme komu urobili</i>. Ide o príbehy smutné, vážne i&nbsp;veselšie,
zatínajúce do živého a&nbsp;najmä plné pravdy, ľudskosti,
pochopenia a&nbsp;tolerancie. </font></p>