Európska komisia uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej úrovni. Kríza spôsobená koronavírusom spôsobila, že mnoho mladých ľudí je odlúčených od svojich rovesníkov a bežných každodenných aktivít, a zároveň čelia neistým vyhliadkam na budúce zamestnanie, spoločenský život alebo voľný čas. Mládežnícke organizácie preto potrebujú podporu, aby v tomto krízovom období viedli a usmerňovali mladých ľudí a pomohli im získať potrebné zručnosti a pripraviť ich na budúcnosť. Cieľom predložených projektov by mala byť mobilizácia mladých ľudí a do každého by sa malo zapojiť minimálne päť partnerov z piatich krajín. Mimovládne organizácie pre mladých môžu predložiť svoje návrhy do 28. júla 2020.