<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style='color: #333333; font-family: "Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: SK;'><font size="3">Neudržateľný dlh a slabé reformné odhodlanie gréckej vlády diskvalifikujú
Grécko z ďalšej pomoci zo strany MMF.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style='color: #333333; font-family: "Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: SK;'><font size="3">Rozhodnutie, či sa MMF zapojí do 86 miliardového tretieho programu pomoci
pre&nbsp;</font><a href="http://www.europskaunia.sk/grecko" target="_blank"><span style="color: #003399; text-decoration: none; text-underline: none;"><font size="3">Grécko</font></span></a><font size="3">&nbsp;odkladá
fond až na jeseň.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style='color: #333333; font-family: "Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: SK;'><font size="3">Dovtedy sa bude MMF aj naďalej zúčastňovať rokovaní o&nbsp;medzi veriteľmi
a&nbsp;Gréckom o&nbsp;jeho podmienkach.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style='color: #333333; font-family: "Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: SK;'><font size="3">Neúčasť MMF by bola veľkým problémom najmä v&nbsp;Nemecku, ktoré musí
uvoľnenie pomoci schváliť v&nbsp;parlamente. Pôvodný plán bol mať dohodu
o&nbsp;podmienkach pomoci hotovú do 20. augusta.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style='color: #333333; font-family: "Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: SK;'><font size="3">MMF minulý týždeň rozhodlo, že jeho bežiaca úverová linka Grécku sa musí
skončiť, pretože s&nbsp;istotou nenaplní cieľ, ktorým bolo do marca budúceho
roku dostať Grécko na finančné trhy.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style='color: #333333; font-family: "Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: SK;'><font size="3">Atény museli preto formálne požiadať o&nbsp;nový program, ktorý si vyžaduje
rozhodnutie zboru guvernérov MMF. Podľa Financial Times je podmienkou
pripojenia sa MMF k pomoci dohoda s&nbsp;Gréckom na ďalších reformách
a&nbsp;dohoda s&nbsp;veriteľmi na uvoľnení dlhového bremena, čo vlády eurozóny
rázne odmietajú.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>