Európska komisia predložila dňa 4. októbra 2017 plány rozsiahlej reformy v oblasti daní z pridanej hodnoty, najväčšej za posledných 25 rokov. Modernizácia pravidiel zjednoduší systémy pre štátnu správu a tiež aj podniky. Na dani z pridanej hodnoty dochádza ročne k strate viac ako 150 miliárd Eur, čo sú prostriedky, ktoré by sa dali využiť napríklad na školy, cesty alebo v zdravotníctve. Odhaduje sa, že cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty spôsobujú straty  až 50 miliárd Eur (čo je 100€ na občana EÚ za rok). Reforma by mala pomôcť znížiť túto sumu až o 80%.

Komisia navrhuje zmeniť súčasný systém DPH, tak aby sa predaj tovaru z jednej krajiny EÚ do druhej zdaňoval rovnakým spôsobom ako tovar predávaný v jednotlivých členských štátoch.  Vznikne tak nový a konečný systém DPH v EÚ.

Dohoda  by mala byť postavená  na štyroch základných kameňoch nového jednotného priestoru v oblasti DPH:

  • boj proti podvodom  – najmä v oblasti cezhraničného obchodu
  • vytvorenie jedného kontaktného miesta – obchodníci budú môcť DPH priznávať a platiť na jednej online platforme vo vlastnom jazyku
  • väčšia konzistentnosť – DPH sa bude hradiť v členskom štáte konečného spotrebiteľa, platiť bude sadzba daného členského štátu
  • menej administratívy – jednoduchšie fakturačné pravidlá

Tento návrh poputuje na schválenie do Rady EÚ a na konzultáciu do Európskeho parlamentu. V roku 2018 Európska komisia predloží detailný legislatívny návrh v podobe Smernice o DPH.