Čoraz viac mladých Európanov získava terciárne vzdelanie a priemerný počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a odbornú prípravu, klesá. To sú niektoré z povzbudivých informácií Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy v roku 2023, ktorý na európskom samite o vzdelávaní minulý týždeň spustila komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Iliana Ivanova. Z monitoru takisto vyplýva, že takmer dve tretiny čerstvých absolventov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) mali skúsenosti s učením sa na pracovisku. Na druhej strane sa v správe zdôrazňujú zostávajúce výzvy, ako sú prevládajúce nedostatočné výsledky v oblasti základných zručností, rozsiahla nerovnosť v prístupe k vzdelávaniu a jeho výkonnosti, rodové rozdiely v terciárnych kvalifikáciách a nedostatok žien v odboroch STEM (odbory vedy, technológie, inžinierstva a matematiky). Vydanie 2023 sa zameriava na nedostatok učiteľov v Európe a rôzne snahy o zatraktívnenie učiteľského povolania. Nedostatok učiteľov je čoraz väčším problémom a v niektorých krajinách sa očakáva zhoršenie v dôsledku starnutia pedagogickej populácie. Podrobnejšie informácie o učiteľskom povolaní možno nájsť aj v novovytvorenom prehľade učiteľov. Vo výročnej publikácii sa analyzuje vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy EÚ a podáva sa správa o pokroku pri dosahovaní spoločne dohodnutých cieľov na úrovni EÚ v rámci spolupráce členských štátov v európskom vzdelávacom priestore. Monitor zahŕňa porovnávaciu analýzu, 27 správ o jednotlivých krajinách a online súbor nástrojov monitora s najvýznamnejšími údajmi a zdrojmi o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ.