V súvislosti s častými novinárskymi otázkami ohľadom využívania fondov EÚ pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku prehľad, ktorého cieľom je novinárom a širokej verejnosti stručne a jednoducho vysvetliť čerpanie (kto má za čo zodpovednosť, ako funguje kontrola a pod.). Materiál je dostupný bezplatne v elektronickej podobe v centre Europe Direct Poprad.