Európska komisia dnes zverejnila hodnotiacu správu o investíciách v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) za obdobie rokov 2007 – 2013. Prostriedky z tohto najstaršieho fondu Európskej únie využilo všetkých 28 členských štátov prostredníctvom celkovo 117 operačných programov. Zo správy vyplýva, že vďaka pomoci ESF si do konca roka 2014 našlo prácu celkovo 9,4 milióna Európanov, na Slovensku to bolo približne 180 000 ľudí.