Najnovší prieskum o menšinách a diskriminácii, ktorý tento týždeň uverejnila Agentúra EÚ pre základné práva, poukazuje na potrebu zavedenia špecifických opatrení pre lepšiu legislatívnu ochranu proti diskriminácii. Prieskum okrem iného poukazuje na rozšírenú diskrimináciu, nedostatočnú toleranciu a nenávisť naprieč EÚ, ktorá môže ohroziť marginalizované komunity.

Niektoré z kľúčových zistení prieskumu: 38% respondentov bolo za posledných 5 rokov diskriminovaných. Týka sa to najmä Severoafričanov (45%), Rómov (41%), občanov pôvodom zo subsaharskej Afriky (39%). Diskriminácia bola najzreteľnejšia v prípadoch hľadania si práce 31% imigrantov druhej generácie zažilo nenávisťou motivované obťažovanie za posledný rok, 50% z nich ho zažilo najmenej 6x v danom roku, menej ľudí patriacich k menšinám ukončilo najmenej stredoškolské vzdelanie (61%) v porovnaní s bežnou populáciou (74%). Tento faktor znižuje ich šancu zamestnať sa. Prieskum tiež ukazuje, že tí, ktorí boli obeťami diskriminácie, násilia či obťažovania dôverujú verejným inštitúciám menej a cítia sa menej viazaní ku krajine, v ktorej žijú.

Prieskum uskutočnila Agentúra EÚ pre základné práva vo všetkých 28 členských štátoch EÚ na vzorke viac ako 25 500 respondentov s rôznym etnickým a migračným pozadím. Výsledky prieskumu boli prezentované počas zasadnutia Európskej rady 6. decembra.