Na Slovensku sa každoročne koná súťaž Národná cena kariérového poradenstva, v rámci ktorej sú oceňované tie najinšpiratívnejšie počiny v oblasti kariérového poradenstva. Súťaž organizuje slovenské Centrum Euroguidance spoločne s partnermi – Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Do 15. ročníka súťaže sa zapojilo 31 organizácií naprieč celým Slovenskom. Výsledky súťaže boli vyhlásené na slávnostnej konferencii, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 5. októbra 2023 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Príhovor mala pani Viera Uhlárová, vedúca komunikačného tímu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.