Európska komisia vyplatila 8,5 miliárd eur piatim členským štátom vrátane Slovenska, ktoré v rámci finančných operácií dostalo 300 mil. eur na financovanie tzv. kurzarbeitu a podporu pracovníkov.
SURE je podpora vo forme úverov poskytnutých za výhodných podmienok a má pomôcť členským štátom pri riešení náhleho zvýšenia verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôže pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, vrátane pre samostatne zárobkovo činné osoby.
Vďaka vyplateniu dostalo od konca októbra do konca novembra 15 členských štátov v rámci nástroja SURE približne 40 miliárd. Slovensko dostane po dokončení všetkých úhrad 631 miliónov eur.