Nástroj SURE bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia.
Cieľom je zmierniť ekonomický šok, zaistiť opätovné naštartovanie hospodárstva EÚ, keď na to budú vhodné podmienky, zachovať pracovné miesta a zaistiť fungovanie podnikov.
Spoločnosti vo všetkých členských štátoch budú môcť dočasne skrátiť pracovný čas zamestnancov alebo úplne pozastaviť prácu, a to s podporou príjmov od štátu za neodpracované hodiny. Zamestnanci tak nestratia príjem a podniky si budú môcť udržať svojich zamestnancov. Samostatne zárobkovo činné osoby dostanú náhradu príjmu za súčasnú núdzovú situáciu.
Ako to bude fungovať?
Krajinám, ktoré to budú potrebovať, sa poskytnú úvery až do výšky 100 miliárd EUR. Tie budú založené na zárukách poskytnutých členskými štátmi a budú smerovať tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie.