V návrhu sa aktualizujú pravidlá v týchto štyroch oblastiach:
1. Dávky v nezamestnanosti:
Uchádzači o zamestnanie môžu preniesť svoje dávky v nezamestnanosti namiesto súčasného minimálneho obdobia troch mesiacov na obdobie šiestich mesiacov.
V prípade cezhraničných pracovníkov, ktorí žijú v jednej krajine, pracujú v inej a vracajú sa domov minimálne raz za týždeň, by sa stal zodpovedný za vyplácanie dávok v nezamestnanosti ten členský štát, kde pracovali počas posledných 12 mesiacov.
Pred tým, než sa nezamestnaný môže uchádzať o dávky v nezamestnanosti na základe predchádzajúcej pracovnej činnosti v inom členskom štáte, môžu členské štáty vyžadovať, aby na ich území pracoval aspoň tri mesiace.
2. Dávky dlhodobej starostlivosti – definuje sa čo sú dávky dlhodobej starostlivosti a kde o ne občania využívajúci právo na voľný pohyb môžu žiadať.
3. Prístup ekonomicky nečinných občanov k sociálnym dávkam
4. Koordinácia sociálneho zabezpečenia pre vyslaných zahraničných pracovníkov
Návrh NEMENÍ existujúce pravidlá o prenosnosti prídavkov na dieťa. V EÚ sa prenáša menej ako jedno percento prídavkov na dieťa z jedného členského štátu do druhého.
Tieto pravidlá sa vzťahujú na 28 členských štátov, ako aj na Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.