Aktuálny návrh rozpočtu vo výške 134,9 miliardy EUR sa zameriava na nasledujúce priority: rast, zamestnanosť a rozhodnú reakciu na utečeneckú krízu.
Navrhovaný rozpočet sa riadi prísnymi obmedzeniami, ktoré Európsky parlament a členské štáty stanovili vo viacročnom finančnom rámci. Preto Komisia prichádza s flexibilným a cieleným prístupom: poskytuje prostriedky potrebné na dosiahnutie pokroku v prioritných oblastiach a zároveň obmedzuje výdavky na menej naliehavé činnosti.
Tento návrh teraz spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie.