Európska komisia v marci oživila návrh o tzv. vyslaných pracovníkoch. Týka sa ľudí, ktorí sú zamestnaní v jednej krajine EÚ, no svoju prácu dočasne vykonávajú v inej.Cieľom novej úpravy je podľa Komisie odstrániť sociálny dumping a neférovú mzdovú súťaž na spoločnom európskom trhu.Inými slovami, má napríklad riešiť situáciu, kedy slovenská stavebná firma platí svojim zamestnancom pri práci na zákazke vo Francúzsku len tamojšiu minimálnu mzdu.Návrh má odstrániť rozpor medzi slobodou poskytovať služby na jednotnom trhu a rôznymi úrovňami odmeňovania v jednotlivých krajinách. Celkovo bolo v roku 2014 v EÚ 1,9 milióna vyslaných pracovníkov.“Nové” členské krajiny EÚ sú proti takejto úprave, pretože majú pocit, že im berie konkurenčnú výhodu lacnej pracovnej sily.