<p><font face="Times New Roman" size="3">Návrh štruktúry rozpočtu EÚ na rok 2016 je nasledovný:</font></p><div style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3"><b>Návrh rozpočtu EÚ na rok 2016
(v miliónoch EUR):</b></font></div><table width="729" style="width: 437.55pt; margin-left: 3.15pt;"><font face="Times New Roman">
</font><colgroup><font face="Times New Roman">
</font><col width="307" style="width: 184.65pt;"><font face="Times New Roman">
</font><col width="421" style="width: 252.9pt;"><font face="Times New Roman">
</font><tbody><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA
OKRUHOV</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">NR na rok 2016 (nominálna zmena v % od roku
2015)</font></b></td></tr></tbody></table><p><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></p><table width="729" style="width: 437.55pt; margin-left: 3.15pt;"><font face="Times New Roman">
</font><colgroup><font face="Times New Roman">
</font><col width="307" style="width: 184.65pt;"><font face="Times New Roman">
</font><col width="212" style="width: 127.5pt;"><font face="Times New Roman">
</font><col width="209" style="width: 125.4pt;"><font face="Times New Roman">
</font><tbody><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">Záväzky</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">Platby</font></b></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">1. Inteligentný a inkluzívny
rast</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">69 440,1 (-10,9%)</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">66 578,2 (-0,4%)</font></b></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">Konkurencieschopnosť pre rast a
zamestnanosť</font></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">18 618,4 (6,1%)</font></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">17 518,1 (11,4%)</font></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">Hospodárska, sociálna a územná
súdržnosť</font></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">50 821,7 (-15,9%)</font></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">49 060,1 (-4,0%)</font></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">2. Udržateľný rast: prírodné
zdroje</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">63 104,4 (-1,2%)</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">55 865,9 (-0,2%)</font></b></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">Výdavky súvisiace s&nbsp;trhom a&nbsp;priama
pomoc</font></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">42 867,6 (-1,4%)</font></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman">42 859,3 (-1,4%)</font></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">3. Bezpečnosť
a&nbsp;občianstvo</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">2 670,0 (9,7%)</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">2 259,0 (17,1%)</font></b></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">4. Globálna Európa</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">8 881,7 (5,6%)</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">9 539,2 (28,5%)</font></b></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">5. Administratíva</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">8 908,7 (2,9%)</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">8 910,2 (2,9%)</font></b></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">Iné osobitné nástroje*</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">524,6 (-9,8%)</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">389,0 (-7,0%)</font></b></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">Rozpočtové prostriedky
spolu</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">153 529,5 (-5,2%)</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">143 541,5 (1,6%)</font></b></td></tr><font face="Times New Roman">
</font><tr><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">V&nbsp;% HND EÚ-28</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">1,04%</font></b></td><font face="Times New Roman">
</font><td style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><b><font face="Times New Roman">0,98%</font></b></td></tr></tbody></table><p><font face="Times New Roman" size="3">
<br></font></p><div style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">„Záväzky“ -&nbsp; sú rozpočtové
prostriedky, ktoré možno na daný rok dohodnúť v zmluvách
</font></div><p><font face="Times New Roman" size="3">
<br></font></p><div style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">„platby“ -&nbsp; sú skutočne
vyplatené finančné prostriedky </font></div><p><br></p>