Dnes a zajtra (14. a 15. júla) sa na neformálnych rokovaniach v Bratislave stretávajú Ministri pre zamestnanosť a sociálnu politiku EÚ. Zasadnutí sa zúčastňuje aj eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, ktorá v Bratislave poukázala na pozitíva európskeho sociálneho modelu a potrebu jeho prispôsobenia výzvam 21. storočia.

Politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí patrí v prvom rade do právomoci národných vlád. Financovanie zo strany EÚ ich úsilie v tejto oblasti podporuje a dopĺňa.