Približne 90 % obyvateľov európskych miest je vystavených znečisťujúcim látkam v koncentráciách vyšších ako sú hladiny kvality ovzdušia považované za zdraviu škodlivé. Ročne zomrie predčasne kvôli znečisteniu ovzdušia viac ako 400 000 obyvateľov EÚ. To je asi desaťkrát viac ako obetí dopravných nehôd. Dopady znečisteného ovzdušia na zdravie sú vyčíslené na 4 miliardy eur na zdravotnú starostlivosť a 16 miliárd eur na stratené pracovné dni.
V tomto smere EÚ podniká niekoľko krokov